EUR.1 certificaat

Een EUR.1 certificaat geeft de importeur in het land van bestemming recht op korting of zelfs vrijstelling van invoerrechten. Het is geldig in alle landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft.

Hoe werkt het?

Als een importeur van korting of vrijstelling van invoerrechten wilt profiteren, moet de ‘preferentiële oorsprong’ van de producten aangetoond zijn. Dat kan door middel van het EUR.1 certificaat.

Het EUR.1 certificaat kan worden aangevraagd als de producten in de Europese Unie zijn vervaardigd en geëxporteerd worden naar een land waarmee een handelsakkoord gesloten is. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet het EUR.1 certificaat ingevuld worden en dient het afgestempeld te worden door de Kamer van Koophandel.

De  Kamer van Koophandel stempelt het document alleen af wanneer u de juiste bewijsstukken aanlevert (o.a. de leveranciersverklaring waarop de oorsprong is vermeld). Vervolgens dient de Douane het certificaat ook af te stempelen.

Is een EUR.1 certificaat verplicht?

Het gebruik van een EUR.1 certificaat is niet verplicht. Uw klanten kunnen er echter belang bij hebben, omdat ze er een financieel voordeel mee behalen. In sommige gevallen is er echter weinig verschil tussen het algemeen en preferentieel tarief, waardoor het nauwelijks de moeite loont om een EUR.1 certificaat aan te vragen. Laat u door ons inlichten of een EUR.1 certificaat voor u loont!

Uw aanvraag door ons laten verzorgen

Door onze douanevergunning kunnen wij u een EUR.1 certificaat verstrekken, zonder dat u een bezoek aan de Kamer van Koophandel en de Douane hoeft te brengen. Dit bespaart u zowel tijd als kosten.

Wij zorgen voor de opmaak van het document en het aanvragen van de benodigde bewijsstukken. Hiervoor hebben wij het volgende nodig:

  • Factuur
  • Douanedocument (niet nodig indien deze via ons opgemaakt is)
  • Foto van het typeplaatje (dit is alleen van toepassing bij machines)
  • Kopie van kenteken (dit is alleen van toepassing bij voertuigen)
  • Leveranciersverklaring

Indien u voor 11.30 uur de papieren naar ons faxt of mailt, hebben wij het EUR.1 certificaat dezelfde dag voor u klaar!

Prijseur.1 certificaat

Een ongestempeld EUR.1 certificaat kost €30,-. Een door de douane afgestempeld EUR.1 certificaat kost €60.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via: export@car-go.nl of +31(0)55 533 94 43

Waarom Cargo?

  • Gratis advies van experts
  • Wereldwijd netwerk
  • Persoonlijk contact
  • Kwaliteit en ontzorging
  • Scherpe tarieven