Groene kaart

De groene kaart is een internationaal verzekeringsbewijs voor uw voertuig. Deze wordt door de verzekeraar bij het afsluiten van een autoverzekering verstrekt. Voor de export van een voertuig heeft u een tijdelijke exportverzekering nodig. Cargo International kan dit voor u aanvragen.

Groene kaart bij export van een voertuig

Bij het exporteren van een voertuig is een groene kaart eveneens vereist in verband met de verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid. De groene kaart dient in dat geval als internationaal verzekeringsbewijs met dekking voor de wettelijke aansprakelijkheid. Het internationaal verzekeringsbewijs kan online worden aangevraagd, waarbij er naast persoonlijke gegevens ook gegevens over het voertuig ingevuld dienen te worden, zoals het Nederlands kenteken, het merk en het chassisnummer. De hoogte van de premie van het internationale verzekeringsbewijs is afhankelijk van het type voertuig. Er is altijd sprake van een standaard WA-dekking van veertien dagen bij export van een voertuig.

Inhoud van de groene kaart als internationaal verzekeringsbewijs

De verzekeraar vermeldt op de groene kaart in welke landen er op basis van de autoverzekering dekking wordt geboden. Ook wordt vermeld op welk motorrijtuig de dekking van toepassing is en wordt het verzekeringstijdvak aangegeven. Overigens bevat de exportverzekering nog meer inhoud. Zo wordt meestal ook opgenomen welke instanties in het binnenland en buitenland benaderd kunnen worden indien er zich een ongeval of pech geval voordoet of als er sprake is van diefstal.

Groene kaart en Europees schadeformulier

Indien er zich een schadegeval met de auto voordoet, dan kan het groene kaartnummer worden gebruikt om op het Europees schadeformulier te worden ingevuld. Het nummer van de groene kaart staat vermeld onder punt 4 met daarachter de termen Landcode/Code Verzekeraar/Nummer. In Nederland kan het Europees schadeformulier ook zonder het groene kaartnummer worden ingevoerd. De verzekeraar heeft namelijk de mogelijkheid om gegevens op te vragen, zoals informatie over de verzekerde van de auto en waar de autoverzekering is afgesloten. Deze informatie kan in het buitenland echter niet altijd worden opgevraagd, zodat geadviseerd wordt om de groene kaart bij het reizen met de auto naar het buitenland wel mee te nemen. Bij een schadegeval met de auto waar ook een voertuig met buitenlands kenteken bij betrokken is, wordt eveneens aangeraden om het groene kaartnummer in te vullen op het Europees schadeformulier.

Hoe werkt het?

Via onze online applicatie kunt na de export aangeven dat u een verzekering nodig heeft. Met een druk op de knop kunt u, naast de uitvoerverklaring, ook direct een groene kaart afdrukken. Mocht u de exportverzekering apart willen opstellen dan is dit uiteraard ook mogelijk. Hierbij profiteert u van de handige kentekenkoppeling.

U kunt hierbij de volgende voertuigcategorieën verzekeren:

Categorie A: Personenauto <3.500 kg
Categorie B: Motorrijwiel
Categorie C: Vrachtwagen >3.500 kg
Categorie D: Bromfiets
Categorie E: Autobus >3.500 kg
Categorie F: Aanhangwagen of oplegger
Categorie AF: Personenauto + aanhangwagen
Categorie CF: Vrachtwagen + aanhangwagen

Heeft u vragen?

Of wilt u een groene kaart aanvragen?
Neem dan contact met ons op.