Transportverzekering

Bij het importeren en exporteren van goederen of voertuigen is het van belang om een verzekering af te sluiten. Aangezien Cargo International zich op het gebied van export, import en shipping gespecialiseerd heeft, kunnen wij u van een uitstekend advies voorzien met betrekking tot de transportverzekering en uiteraard kunnen we ook het transport voor u regelen. Iedere onderneming kan te maken krijgen met transportrisico’s en daarom is het van groot belang dat de dekking van de transportverzekering afgestemd wordt op het transportrisico. Cargo International beschikt over een uitgebreid netwerk en werkt daarin samen met betrouwbare partners. De transportrisico’s van uw onderneming kunnen door ons in kaart worden gebracht op basis waarvan een passend advies kan worden verstrekt.

Onderscheid transportverzekering

De dekking van een transportverzekering onderscheidt zich in een verzekering voor schade die aan eigen goederen kan ontstaan gedurende het transport en in een aansprakelijkheidsverzekering voor de vervoerder. Bij de export van goederen of voertuigen speelt de internationale dekking een belangrijke rol. Het is bij elk transport van groot belang dat er wordt voorkomen dat er tijdens het vervoer schade ontstaat. Cargo International zal in dat kader altijd een gedegen advies geven om schade tijdens het transport te voorkomen, zodat er geen beroep gedaan hoeft te worden op de transportverzekering. Een verzekering kan een kortlopende of een doorlopende dekking hebben. Bij een doorlopende dekking zijn alle goederen tijdens elk vervoer verzekerd via de transportverzekering. Bij een kortlopende verzekering dient elk vervoer steeds opnieuw verzekerd te worden.

Dekking transportverzekering

Bij een transportverzekering zal de dekking invloed hebben op de hoogte van de premie. De hoogte van de premie en beschikbare dekking voor een verzekering zijn onder meer afhankelijk van het soort goederen dat vervoerd gaat worden, maar ook van de kwetsbaarheid van de te vervoeren goederen. Verder speelt het vervoermiddel dat wordt gebruikt bij het transport een grote rol. Ook het gebied waarin het transport plaatsvindt is van invloed, net als het verzekerde bedrag van de transportverzekering.

Belang van een verzekering

Het belang van een goede transportverzekering moet zeker niet onderschat worden. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om import of export en of het transport binnen of buiten Europa plaatsvindt. Zendingen worden op verschillende wijze vervoerd en bij elke zending is er een risico op het ontstaan van schade. Om mogelijke financiële risico’s als gevolg van schade uit te sluiten biedt een transportverzekering uitkomst. Het is mogelijk om het vervoerstraject te verzekeren, zodat er geen discussie ontstaat met de verzekeraar als er zich onderweg schade heeft voorgedaan. Het is namelijk niet altijd even eenvoudig om aan te tonen op welk moment de zending is beschadigd. Dat geldt ook met betrekking tot het toerekenen van de schade.

Bij een transportverzekering wordt de zending niet alleen tijdens het transport verzekerd, maar ook gedurende de periode van het laden en het lossen. Het laden en lossen maakt namelijk ook deel uit van het transport. Het is belangrijk om bij een verzekering een goede dekking te hebben die aansluit bij de lading en het transport. De dekking van de transportverzekering is overigens op allerlei vormen van transport van toepassing. Bijvoorbeeld over de weg, door de lucht en over zee. Dit geldt dus ook voor de diensten die door Cargo International worden aangeboden, zoals het verschepen van een container, het verschepen van voertuigen, wegtransport en het verzorgen van luchtvracht. Cargo International geeft u dan ook graag advies over het verzekeren van allerlei vormen van transport.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.