Verenigd Koninkrijk

Als vanouds is het Verenigd Koninkrijk na België en Duitsland onze grootste handelspartner. Zo bedroeg de invoerwaarde van goederen uit het Verenigd Koninkrijk in 2018 € 26,3 miljard, terwijl de uitvoerwaarde van goederen zelfs € 39,6 miljard bedroeg. Er staan echter een aantal forse veranderingen voor de deur, die hun weerslag zullen hebben op de handelskansen en de manier waarop daarmee zal moeten worden omgegaan.

BREXIT

Per 1 november 2019 zal het Verenigd Koninkrijk (bestaande uit Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland) echter geen onderdeel meer uitmaken van de Europese Unie. In aanloop naar die datum lijkt het er steeds meer op dat er een harde Brexit, ook wel no-deal Brexit, plaats zal vinden. Dit heeft verregaande gevolgen, waarbij u moet denken aan douanecontroles, voorschriften voor in – en uitvoer van producten en kwaliteitseisen. Alles is afhankelijk van nog uit te onderhandelen handelsafspraken.

Brexit toelichting

Dit neemt niet weg dat u zelf eveneens alvast stappen kunt ondernemen om ook in de toekomst op een eenvoudige manier zaken te blijven doen met het Verenigd Koninkrijk. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een EORI nummer.

Bent u ook benieuwd of u al Brexit-proof bent? Doe dan de Brexit-scan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Met een bevolking van bijna 65 miljoen mensen is het Verenigd Koninkrijk niet alleen één van de grootste landen waar het aankomt op het aantal inwoners, maar is het ook één van de grootste economische machten binnen Europa. Voor Nederland is het VK het derde exportland met een uitvoerwaarde van € 39,6 miljard in 2018. Onderstaand overzicht geeft u inzicht in de top 25 van productdivisies over de afgelopen jaren in miljoenen euro’s (Bron: CBS). Door de eeuwen heen hebben Nederland en het Verenigd Koninkrijk een zeer goede handelsrelatie opgebouwd, die een overvloed aan kansen biedt. Wellicht ook voor u.

Nuttige adressen voor VK

Om uw product succesvol in het Verenigd Koninkrijk te vermarkten kan het heel zinvol zijn om een netwerk op te bouwen. Voor de één gaat dat als vanzelf, maar voor een ander kan het handig zijn om een steuntje in de rug te krijgen. Organisaties als ambassades en internationale Kamers van Koophandel kunnen hierin ondersteuning bieden. Zij kunnen u ook informeren over eventuele wet- en regelgeving die voor u van toepassing kunnen zijn.

Contactgegevens

Ambassadeur: drs. Simon J. H. Smits
Adres: 38 Hyde Park Gate
Postcode: Londen SW7 5DP
Telefoon: +44 207 590 3200 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar)
Fax: +44 207 225 0947
E-mail: lon@minbuza.nl
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag: 9.00 – 17.00 uur.

Contactgegevens

NBCC NETHERLANDS 
Adres : Benoordenhoutseweg 21-23
Postcode : 2596 BA Den Haag
Tel : +31-(0)70-2055656
E-mail : info@nbcc.co.uk

NBCC UNITED KINGDOM
Adres : 8 Northumberland Avenue
Postcode : London WC2N 5BY
Tel : +44-(0)3333 440799
E-mail : info@nbcc.co.uk

https://www.nbcc.co.uk/

Regel al uw documentatie eenvoudig en snel via onze online applicatie

Met onze applicatie maakt u eenvoudig ieder gewenst export- of douanedocument aan en heeft u al uw documentatie op één overzichtelijke locatie, die altijd bereikbaar is. Maakt u een uitvoerdocument aan dan laat het systeem direct zien of bijvoorbeeld een EUR.1 certificaat of CvO wordt aangeraden en kunt u deze ook direct aanvragen.