Douanedocument (EX-A)

Exporteert u goederen buiten de EU? Dan heeft u recht op 0% BTW tarief. U moet dan wel kunnen aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Dat doet u middels dit document.

Bewijs van uitvoer

Met het douanedocument (EX-A), ofwel de uitvoeraangifte van de douane, kunt u bewijzen dat de goederen de EU hebben verlaten. Wij kunnen deze aangifte tegen een gunstig tarief voor u opmaken. Daarnaast kunnen wij de benodigde exportdocumenten regelen.

Exporteert u regelmatig goederen? Dan kan het interessant zijn om zelf een douanedocumenten op te maken met behulp van onze online uitvoeraangifte applicatie.

Hoe werken douanedocumenten?

Alle douanedocumenten moeten digitaal bij de douane aangevraagd worden. De douane beoordeelt de aangifte en bepaalt of de goederen al dan niet geëxporteerd mogen worden. In het geval dat er gecontroleerd wordt, moeten de goederen fysiek op dezelfde plek aanwezig zijn als op uw aangifte vermeld staat. Zijn de goederen niet aanwezig dan krijgt u een boete van de douane.

Bij akkoord door de douane kunnen de goederen vervoerd worden naar de plek waar ze de EU gaan verlaten, bijvoorbeeld de haven. Bij de laatste grens binnen de EU dient het douanedocument gescand te worden. Wanneer de goederen de EU dan ook daadwerkelijk verlaten hebben, ontvangt u automatisch een Confirmation of Exit: hiermee kunt u bij de belastingdienst aantonen dat u het BTW-nultarief terecht heeft toegepast.

Douanedocument aanvragen

Exporteert u buiten de EU en wilt u een douanedocument door ons laten verzorgen? Dat kan. Wij hebben de volgende documenten van u nodig:

  • Factuur
  • Machtiging
  • In het geval van een voertuig: kopie van het kenteken

Let op: de goederen dienen op een aangegeven laadlocatie te staan! U kunt uw aanvraag en deze documenten mailen naar export@car-go.nl. Wij zullen dit z.s.m. in behandeling nemen.

Prijs

Neem voor de prijs van een douanedocument contact met ons op. Doet u vaker aangifte? Dan kan het voordelig zijn om zelf online uitvoeraangifte te doen met onze applicatie.

Voordelen online uitvoeraangifte:

  • Dossiervorming, door het uploaden van uw bescheiden heeft u uw dossier altijd up-to-date.
  • Eenvoudig doorklikken naar andere documenten, zoals een EUR.1 of CVO.

Contact

Neem vrijblijvend contact op met Cargo indien u meer vragen heeft betreft douanedocumentatie.

Uw bericht*

Heeft u meer vragen?