Exportdocumenten

Wie goederen exporteert, heeft de juiste documenten nodig. Deze documenten zorgen ervoor dat de goederen probleemloos het land van bestemming binnenkomen en dat uw afnemer geen onnodige invoerrechten betaalt. U kunt uw exportdocumenten eenvoudig bij ons aanvragen in ons systeem of door ons te mailen.

Verschillende exportdocumenten

Er zijn verschillende soorten documenten die nodig kunnen zijn voor export. Wij kunnen de volgende typen voor u opmaken:

Welke documenten heeft u nodig?

Voor verschillende typen goederen en bestemmingen voor export, kunnen verschillende documenten nodig zijn. Wij hebben ruime ervaring als expediteur. Laat u door onze experts adviseren over de documenten die u nodig heeft.

EUR.1 certificaat

Een EUR.1 certificaat kan recht geven op korting of mogelijk zelfs vrijstelling van de invoerrechten. Dit kan dus erg gunstig zijn voor de importeur ter plaatse. Het geëxporteerde product dient binnen de Europese Unie te zijn vervaardigd. Tevens dient het product te worden geëxporteerd naar een land waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten. Is dit het geval, dan kan dit document erg interessant zijn voor u.

Certificaat van Oorsprong (CVO)

Met een Certificaat van Oorsprong wordt aangetoond in welk land het product gemaakt is. Een CVO kan in sommige landen buiten de EU nodig zijn. Dit is vaak vanwege handelsmaatregelen, denk aan boycotten of importbeperkingen. Met een CVO heeft u mogelijk een gunstiger importtarief (Most Favoured Nation – MFN), of hoeft u zelfs geen invoerrechten te betalen. Een CVO is van toepassing op landen buiten de EU en zonder handelsakkoord.

ATR-document

Dit document is voor de handel tussen EU-lidstaten en Turkije. Het ATR-document is een herkomstdocument en geen oorsprongsdocument. Voor veel goederen uit de EU geldt dat er in Turkije geen invoerrechten betaald hoeven worden. De voorwaarde is wel dat de herkomst in de EU of Turkije ligt.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.