Exportdocumenten

Gaat u goederen exporteren, dan heeft u de juiste documenten nodig. Deze documenten zorgen ervoor dat uw goederen probleemloos het land van bestemming binnenkomen en dat uw afnemer geen onnodige belastingen betaalt. Er zijn meerdere exportdocumenten en het verschilt per bestemming of, en welk document nodig is. Een exportdocument kan nodig zijn om minder importheffing of zelfs helemaal geen importheffing te betalen of vanwege handelspolitieke maatregelen.

Welke exportdocumenten zijn er dan?

Er zijn verschillende soorten documenten die nodig kunnen zijn voor export. Via CARGO kunt u de volgende exportdocumenten opmaken met onze douaneapplicatie. Ook kunnen wij een document voor u opmaken.

Exportdocumenten

EUR.1 certificaat

Het EUR.1 certificaat kan recht geven op korting of mogelijk zelfs vrijstelling van de invoerrechten. Dit kan dus erg gunstig zijn voor de importeur ter plaatsen. Het geëxporteerde product dient binnen de Europese Unie vervaardigd te zijn. Tevens dient het product geëxporteerd te worden naar een land waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten. Is dit het geval? Dan kan dit document erg interessant zijn voor u.

Certificaat van Oorsprong

Met het Certificaat van Oorsprong wordt aangetoond in welk land het product gemaakt is. Een CvO kan in sommige landen buiten de EU nodig zijn. Dit is vaak vanwege handelsmaatregelen, denk aan boycotten of importbeperkingen. Met een CvO heeft u mogelijk een gunstiger importtarief (Most Favoured Nation – MFN), of hoeft u zelfs geen invoerrechten te betalen. Een CvO is van toepassing op landen zonder handelsakkoord.

A.TR-document

Dit document is bedoeld voor de handel tussen de EU-lidstaten en Turkije. Het A.TR-document is een herkomstdocument en dus geen oorsprongsdocument. Voor veel goederen uit de Europese Unie geldt dat er in Turkije geen invoerrechten betaald hoeven te worden. De voorwaarde is dan wel dat de herkomst van de goederen in de EU of Turkije ligt.

Document legaliseren

Nederlandse documenten zijn niet automatisch rechtsgeldig in het land waarmee u handelt. Het kan zijn dat het exportdocument gelegaliseerd moet worden. Dat kunnen wij voor u regelen. Legalisatie is de vaststelling dat het document door een bevoegd persoon (bekend bij de KvK) is ondertekend. Veel voorkomende documenten zijn: verkoopfacturen, paklijsten of leveranciersverklaringen.

Regel al uw documentatie eenvoudig en snel via onze douaneapplicatie

Met onze applicatie maakt u eenvoudig ieder gewenst document aan en heeft u al uw documentatie op één overzichtelijke locatie, die altijd bereikbaar is! Maakt u een uitvoerdocument aan dan laat het systeem direct zien of een EUR.1, CvO of A.TR document wordt aangeraden en kunt u deze ook direct aanvragen. Dit alles tegen een zeer scherp tarief.

AEO-certificaat

AEO-certificering

Wij hebben het AEO-certificaat Douane (Authorised Economic Operator). Na een strenge procedure heeft de Nederlandse douane Cargo de certificering C (douanevereenvoudiging) toegekend. Het AEO-certificaat is een internationale erkenning. Uiteraard brengt dit voordelen met zich mee. Denk aan snellere verwerking, voorrang bij controles en veel tijdbesparing! Lees meer…