Document legaliseren

Een document dat in Nederland rechtsgeldig is, is dat niet automatisch in het land waarmee u zaken doet. Het kan daarom zijn dat uw buitenlandse klant om een gelegaliseerd document vraagt. Wij kunnen uw document legaliseren.

Wat is een document legaliseren?

Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegde persoon en dat de handtekening op het document inderdaad van de ondertekenaar is. Legalisatie van facturen en andere exportdocumenten wordt door de Kamer van Koophandel gedaan, door middel een stempel.

Waarom een document legaliseren?

Als u een handtekening legaliseert, biedt dit extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. Zo weet uw buitenlandse klant bijvoorbeeld dat het document dat u heeft ondertekend rechtsgeldig is. Veel voorkomende documenten die gelegaliseerd moeten worden zijn verkoopfacturen, paklijsten en leveranciersverklaringen.

Document legaliseren door ons laten verzorgen

U kunt uw documenten tegen een voordelig tarief door ons laten legaliseren. Het is sinds 1 januari 2014 niet meer mogelijk om uw document bij het loket van de Kamer van Koophandel te laten legaliseren. U heeft hiervoor een directe, digitale verbinding met de Kamer nodig.

Hoe gaat document legaliseren in z’n werk?

Een document legaliseren gaat als volgt in z’n werk:

  • U vult éénmalig deze machtiging in. Deze machtiging zorgt ervoor dat wij namens u documenten kunnen legaliseren. U blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de documenten.
  • U stuurt de machtiging en het te legaliseren document digitaal (graag per aparte pdf) of per post naar ons op. Let op: het document moet op origineel briefpapier afgedrukt zijn. Daarnaast moet de naam vermeld zijn van een tekenbevoegd persoon die geregistreerd staat in het handelsregister en moet bovenstaande persoon het document ondertekenen.
  • Zodra het document gelegaliseerd is, printen wij deze in kleur uit en sturen het naar u op.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.