EUR.1 certificaat

Een EUR.1 certificaat geeft de importeur in het land van bestemming recht op korting of zelfs vrijstelling van invoerrechten. Het is geldig in alle landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft.

Hoe werkt het?

Als een importeur van korting of vrijstelling van invoerrechten wilt profiteren, moet de ‘preferentiële oorsprong’ van de producten aangetoond zijn. Dat kan door middel van dit document.

Het EUR.1 certificaat kan worden aangevraagd als de producten in de Europese Unie zijn vervaardigd en geëxporteerd worden naar een land waarmee een handelsakkoord gesloten is. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, moet het EUR.1 certificaat ingevuld worden en dient het gecontroleerd te worden door de Kamer van Koophandel.

De  Kamer van Koophandel keurt het document alleen goed wanneer u de juiste bewijsstukken zijn aangeleverd (o.a. de leveranciersverklaring waarop de oorsprong is vermeld). Vervolgens dient de Douane het certificaat af te stempelen.

Zijn uw goederen niet vervaardigd binnen de Europese Unie maar daarbuiten? Wellicht is dan een CVO een uitkomst voor u, om uw invoerrechten te minimaliseren.

Is een EUR.1 certificaat verplicht?

Het gebruik van een EUR.1 certificaat is niet verplicht. Uw klanten kunnen er echter belang bij hebben, omdat ze er een financieel voordeel mee behalen. In sommige gevallen is er echter weinig verschil tussen het algemeen en preferentieel tarief, waardoor het nauwelijks de moeite loont om een EUR.1 certificaat aan te vragen. Laat u door ons inlichten of een EUR.1 certificaat voor u loont!

Uw aanvraag door ons laten verzorgen

Door onze douanevergunning kunnen wij u een EUR.1 certificaat verstrekken, zonder dat u een bezoek aan de Kamer van Koophandel en de Douane hoeft te brengen. Dit bespaart u zowel tijd als kosten.

Wij zorgen voor de opmaak van het document en het aanvragen van de benodigde bewijsstukken. Hiervoor hebben wij het volgende nodig:

  • Factuur
  • Douanedocument (niet nodig indien deze via ons opgemaakt is)
  • Foto van het typeplaatje (dit is alleen van toepassing bij machines)
  • Kopie van kenteken (dit is alleen van toepassing bij voertuigen)
  • Machtiging
EUR.1 certificaat

Indien u voor 11.30 uur de papieren naar ons mailt, hebben wij het EUR.1 certificaat dezelfde dag voor u klaar!

Vraag vrijblijvend een EUR.1 document aan

Producttype*
Leverancier
Aanwezige documenten*

Uw bericht*

Heeft u meer vragen?