Starten met exporteren

Starten met exporteren? U heeft een prachtig product en wilt hiermee de wereld te veroveren. Dan wilt u het product natuurlijk graag exporteren naar het buitenland. Waar moet u dan allemaal over nadenken en op letten. Wij geven u hier diverse handvatten en tips, zodat u niet onvoorbereid aan het avontuur begint.

Exporteren: beginnen bij het begin

Als u gaat starten met exporteren, begin dan aan het begin. Aan de basis van een succesvolle onderneming ligt een goede voorbereiding. Goed verdiepen in het land waarheen u wilt exporteren en een gedegen plan maken om te starten.

Onderzoek

Onderzoek is key wanneer u naar een vreemd land gaat exporteren. Ieder land heeft zijn eigen gewoontes, cultuur, belastingregels en wetgeving. Hierop voorbereid zijn, biedt slagkracht in de onderhandelingen met uw afnemers en zorgt voor een goede verstandhouding met alle stakeholders daar ter plaatsen.

Regels & wetten

Als er ergens veel van zijn, waar ook ter wereld, zijn het wel wetten en regels. Lokale regels, landelijke regels. Overal zijn wetten en regels en overal zijn ze verschillend. Zorg altijd dat u zich verdiept in die lokale en landelijke regels. Of ga te raden bij de ambassade van het specifieke land om te weten waar u rekening mee dient te houden.

Cultuur & gewoontes

Cultuur is een woord dat u alleen in Nederland al veel langs hoort komen. Maar dit is voor ieder land van groot belang, cultuur en gewoontes bepalen het wij-gevoel in een land. Inwoners zijn trots op hun land en dat komt voort uit dit soort gewoontes en de cultuur zoals die in de vele jaren is gegroeid. Om ergens te kunnen aarden en om ergens goed binnen te komen is het verstandig om de gewoontes en cultuur van een land te begrijpen en te leren kennen. Dit zorgt voor, wederzijds, respect en meer openheid.

Belastingregels

Nog zo’n thema dat in ieder land anders is en dus belangrijk om in te verdiepen, is belasting. Moet u in eigen land belasting betalen, zo ja welk tarief en onder welke voorwaarden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het land van bestemming. Wat moet er betaald worden en waar bent u aan toe.

Documenten

Als u gaat exporteren zijn er naast alle regels en gewoontes, ook vereiste als het gaat om documentatie. Voor landen buiten de EU gelden verschillende documenten bijvoorbeeld om aan te kunnen tonen dat het juiste belastingtarief (0%) is toegepast. Of om minder of geen invoerheffing af te hoeven dragen.

Het exportplan

Zorg dat u de onderzoeksresultaten goed vastlegt en een plan maakt voor hoe u de export gaat uitvoeren. Denk hierbij, naast de bovenstaande punten, ook aan uw beweegredenen om te exporteren, een overzicht van de investeringskosten en het transport. Leg het allemaal goed vast.

Benodigdheden export

Gaat u exporteren dan heeft u een EORI-nummer nodig. Dit is een must voor export. EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification. Dit nummer zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde wijze geïdentificeerd kan worden in alle landen. Het EORI-nummer wordt afgegeven door het land waar de onderneming is gevestigd.

Regel al uw documentatie eenvoudig en snel via onze online applicatie

Met onze applicatie maakt u eenvoudig ieder gewenst document aan en heeft u al uw documentatie op één overzichtelijke locatie, die altijd bereikbaar is. Maakt u een uitvoerdocument aan dan laat het systeem direct zien of bijvoorbeeld een EUR.1 certificaat of CvO wordt aangeraden en kunt u deze ook direct aanvragen.