CARGO is een Erkende Inspectielocatie voor gebruikte land- en bosbouwmachines

Bij het importeren van gebruikte land en bosbouwmachines in de Europese Unie via Nederland, moeten deze vrij zijn van aanhangende grond- en plantenresten. En ze moeten voorzien zijn van een begeleidend fytosanitair certificaat.

Daarvoor is een vooraanmelding in het nationale systeem Client-Import nodig. Nadat de goederen zijn aangemeld in Client-import, voert de Douane steekproefsgewijs een importinspectie uit. Deze inspectie kan alleen plaatsvinden op een Erkende Inspectielocatie.

Goed nieuws
CARGO is vanaf nu een Erkende Inspectielocatie voor gebruikte land- bosbouwmachines voor de KCB en NVWA! Wij kunnen dus het volledige importtraject van gebruikte en land- en bosbouwmachines voor u regelen.

Heeft u vragen?

Of wilt u iets importeren?
Neem dan contact met ons op.